Reklam Ajanslarının Çalışma Şekilleri

Reklam ajansları, genel olarak oyuncu ajansları ya da normal cast ajansları ile aynı çalışma prensibine sahiptir ve yapımcı şirketlere ihtiyaç doğrultusunda oyuncu sağlamaktadır. Oyuncu ajanslarından farklı olmasıyla daha çok kısa süreli deneme çekimlerinde yer alırlar ve bunları düzenlerler. Oyuncu ajansları daha çok anlaşmalı oyunculardan oyuncu eğitimleri verirken reklam ajanslarının verdiği eğitimler diğerlerine göre daha kısa sürelidir ve reklam senaryosuna göre ve içerdiği konuya göre farklılık gösterir. Yapımcılar, reklam şirketlerine yeni üretilen bir ürünün ya da oluşan hizmetin tanıtımını yapmak için bir reklam çekilmesini isterler ve reklam prodüksiyon şirketleri de ürünün ya da hizmetin tanıtım faalietlerini hazırlamak için çalışmaya başlarlar. Bunun için önce hizmet ya da ürün tanıtımı için çekilecek olan filmin konusu, sloganı ve ardından oyuncu kadrosu belirlenir. Ardından bunlar oluştuktan sonra oyuncu kadrosu için ya ünlü bir sanatçı ya da cast ajansından temin edilen oyunculara başvurulur.

Reklam ajansları, reklam prodüksiyon şirketlerinin istekleri üzerine oyuncu kategorilerini yapımcı firmaya ulaştırırlar. Ardından yapımcı firma da reklamda oynayacak kişilerin yaşını, fiziksel özelliklerini ve oyunculuk yeteneğinin yanında geçmişte yer aldığı projelere de bakarak oynayacak kişiyi oyuncu kategorilerinden seçer. Reklam ajansı da buna göre seçilen oyuncuya reklam teklifini bildirir ve önce deneme çekimleri ve ardından da ana çekimlere başlanır.

Deneme çekimlerinde reklam konusunu ve replikleri ezberleyen oyuncunun çekim kayıtları yapımcı firmalara gönderir. Bu firmalar da bunun sonucunda çekimleri beğenirse reklamın asıl çekimleri için bir tarih belirlenir. Deneme çekimlerinden daha profesyonel bir oyunculuk sağlaması gereken oyuncunun birkaç provadan sonra ana çekimleri gerçekleşir.Reklam ajanslarından bulunan oyuncular kimi zaman da dergi, tanıtım, broşür ve standlarda da yer alabilirler. Dergilerde daha çok reklam ajanslarından çıkan fotomodeller mevcuttur. Aynı zamanda ürün tanıtımlarında da yer alan reklam ajansı üyeleri, broşürler gibi tanıtımlarda da yer alır. Ana çekimler ise beğenildikten sonra ya reklamlarda yer almak için montaj yapılır ya da tekrar çekimler yapılır ve oyuncu çekimlere tekrardan başlar.